SEARCH STAFF UW

Home University of Warsaw
University of Warsaw
SearchContactNewsStructure UW
Change language:PolskiEnglish

Wybrane jednostki:

Wydział Fizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Białkowska
Magdalena Małgorzata 
specjalista
22 55 32394   magdalena.bialkowska@fuw.edu.pl
mgr  Cedro
Monika  
specjalista
   
  Morawska
Elżbieta Wanda 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 32361    
mgr  Zduńczuk
Mateusz  
starszy specjalista inż.-techn.
   
mgr  Złotkowska
Dorota Anna 
specjalista
   

Instytut Fizyki Doświadczalnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Aduszkiewicz
Antoni Michał 
samodzielny referent inż.-techn.
   

Zakład Biofizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Antosiewicz
Jan Marek 
profesor nadzwyczajny
22 55 40786   jantosi@biogeo.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Bzowska
Maria Agnieszka 
adiunkt (hab.)
22 55 40789   abzowska@biogeo.uw.edu.pl
mgr inż.  Czajkowska-Nowak
Agnieszka  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
dr  Daniluk
Paweł Łukasz 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Darżynkiewicz
Edward Bolesław 
profesor zwyczajny
   
dr  Darżynkiewicz
Zbigniew Marek 
samodzielny referent inż.-techn.
   
dr  Grycuk
Tomasz Jan 
starszy wykładowca (dr)
   
  Haber
Dorota  
starszy technik
22 55 40780   dorota@biogeo.uw.edu.pl
prof. dr hab.  Kierdaszuk
Borys  
profesor nadzwyczajny
22 55 40784, 22 55 40783, 22 55 40785   borys@biogeo.uw.edu.pl
dr  Kowalska
Joanna  
adiunkt
22 55 40774,
fax: 22 55 40771
 
asia@biogeo.uw.edu.pl
mgr  Krasowska
Joanna Małgorzata 
samodzielny referent inż.-techn.
   
dr  Krawiec
Krzysztof  
starszy referent inż.-tech.
22 55 40785   krawiec@biogeo.uw.edu.pl
dr  Krzyśko
Krystiana Anna 
wykładowca
   
prof. dr hab.  Lesyng
Bogdan  
profesor nadzwyczajny
22 55 40791   lesyng@biogeo.uw.edu.pl
dr  Łukaszewicz
Maciej Roman 
adiunkt
   
dr  Modrak-Wójcik
Anna Maria 
adiunkt
22 55 40779   ankam@biogeo.uw.edu.pl
mgr  Narczyk
Marta Małgorzata 
samodzielny referent inż.-techn.
   
dr  Niedźwiecka
Anna Zofia 
starszy referent inż.-tech.
22 55 40789   ania@biogeo.uw.edu.pl
  Piotrowicz
Elżbieta Dorota 
samodzielny referent
22 55 40770   elap@biogeo.uw.edu.pl
mgr  Sadowska
Renata  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
mgr inż.  Stelmachowska
Agnieszka Maria 
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
prof. dr hab.  Stolarski
Ryszard Wiktor 
profesor zwyczajny
22 55 40772   stolarsk@biogeo.uw.edu.pl
dr  Wielgus-Kutrowska
Beata Maria 
adiunkt
22 55 40789   beata@biogeo.uw.edu.pl
dr  Żuberek
Joanna Maria 
adiunkt
22 55 40781   jzuberek@biogeo.uw.edu.pl

Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Badełek
Barbara Maria 
profesor zwyczajny
   
dr  Brona
Grzegorz Konrad 
adiunkt
22 55 32225   grzegorz.brona@fuw.edu.pl
dr  Buńkowski
Karol  
specjalista inż.-tech.
   
prof. dr hab.  Ciborowski
Jacek Andrzej 
profesor nadzwyczajny
22 55 32271, 22 629 43 09   cib@fuw.edu.pl
mgr inż.  Czyrkowski
Henryk  
specjalista w zawodzie
22 55 46805, 22 824 38 94   Henryk.Czyrkowski@fuw.edu.pl
dr  Ćwiok
Mikołaj Stefan 
adiunkt
22 55 32233   Mikolaj.Cwiok@fuw.edu.pl
mgr inż.  Dąbrowski
Ryszard Henryk 
specjalista w zawodzie
   
prof. dr hab.  Dominik
Wojciech Marian 
profesor nadzwyczajny
22 55 32223, 22 55 46840, 22 55 40730   wojtek.dominik@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Doroba
Krzysztof  
profesor nadzwyczajny
   
dr  Grzelak
Grzegorz  
adiunkt
22 55 32221   Grzegorz.Grzelak@fuw.edu.pl
dr  Grzelak
Katarzyna Joanna 
adiunkt
22 55 32221   Katarzyna.Grzelak@fuw.edu.pl
mgr inż.  Kaczor
Anna Edyta 
starszy referent
22 55 32286, 22 55 32390   sekretariat.ZCOF@fuw.edu.pl
dr  Kalinowski
Artur  
adiunkt
22 55 32233   akalinow@fuw.edu.pl
  Kasprowicz
Paweł Józef 
referent techniczny
   
prof. dr hab.  Kiełczewska
Danuta  
profesor nadzwyczajny
22 55 32375   Danuta.Kielczewska@fuw.edu.pl
  Kierzkowski
Krzysztof Zdzisław 
starszy technik
22 55 46869   Krzysztof.Kierzkowski@fuw.edu.pl
dr  Konecki
Marcin Andrzej 
adiunkt
22 55 32287   Marcin.Konecki@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Królikowski
Jan Stefan 
profesor zwyczajny
22 55 32286   krolikow@fuw.edu.pl
dr  Nowak
Roman  
starszy wykładowca (dr)
22 55 32223   Roman.Nowak@fuw.edu.pl
inż.  Okliński
Wojciech  
specjalista w zawodzie
22 55 46874   woklinsk@fuw.edu.pl
  Orpel
Wojciech Piotr 
specjalista w zawodzie
   
dr  Posiadała-Zezula
Magdalena Zofia 
adiunkt
   
  Sałapa
Zbigniew Wiesław 
specjalista inż.-tech.
   
dr  Włodarczyk
Marta  
adiunkt naukowy
   
dr inż.  Zabołotny
Wojciech Marek 
starszy specjalista naukowo-techniczny
   
mgr inż.  Zaremba
Marcin Franciszek 
specjalista inż.-tech.
   
prof. dr hab.  Żarnecki
Aleksander Filip 
profesor zwyczajny
22 55 32365   zarnecki@fuw.edu.pl

Zakład Fizyki Ciała Stałego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Babicka
Olga Justyna 
samodzielny referent
22 55 32134   Olga.Babicka@fuw.edu.pl
dr hab.  Babiński
Adam  
profesor nadzwyczajny UW
22 55 32374, 22 55 32266   adam.babinski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Baj
Michał Józef 
profesor zwyczajny
22 55 32380   Michal.Baj@fuw.edu.pl
  Bondziul
Jerzy Witold 
starszy mistrz
22 55 32137, 22 55 32326   bondziul@fuw.edu.pl
dr  Borysiewicz
Marta Dorota 
adiunkt
22 55 32122, 22 55 32162   mgryglas@fuw.edu.pl
dr inż.  Borysiuk
Jolanta Agnieszka 
starszy specjalista naukowo-techniczny
   
mgr  Bożek
Rafał  
specjalista naukowo-techniczny
22 55 46861, 22 55 46803   Rafal.Bozek@fuw.edu.pl
  Cybin
Paweł  
specjalista inż.-tech.
   
dr  Drabińska
Aneta  
adiunkt
22 55 32147   Aneta.Drabinska@fuw.edu.pl
dr  Dziatkowski
Konrad  
adiunkt
22 55 32364, 22 55 32162   Konrad.Dziatkowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Golnik
Andrzej Stefan 
profesor nadzwyczajny
22 55 32127, 22 55 32329   Andrzej.Golnik@fuw.edu.pl
dr  Goryca
Mateusz Marek 
adiunkt
   
dr  Gosk
Jacek Bogumił 
specjalista naukowo-techniczny
   
dr  Janik
Elżbieta Danuta 
starszy specjalista w zawodzie
   
prof. dr hab.  Kamińska
Maria Krystyna 
profesor zwyczajny
22 55 32366, 22 55 33223, 22 55 32225   Maria.Kaminska@fuw.edu.pl
mgr inż.  Karpiłowski
Bartosz Marcin 
specjalista w zawodzie
22 55 32253    
dr hab.  Korona
Krzysztof Piotr 
adiunkt (hab.)
22 55 32209, 22 55 32230   Krzysztof.Korona@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Kossacki
Piotr Jan 
profesor nadzwyczajny
22 55 32217, 22 55 32329   Piotr.Kossacki@fuw.edu.pl
dr hab.  Kowalski
Grzegorz Jan 
adiunkt (hab.)
22 55 32270   Grzegorz.Kowalski@fuw.edu.pl
  Król
Marcin  
specjalista inż.-tech.
   
dr  Kwiatkowski
Adam  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
dr hab.  Łusakowski
Jerzy  
adiunkt (hab.)
22 55 32145, 22 55 32192   Jerzy.Lusakowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Nawrocki
Michał  
profesor zwyczajny naukowy
22 55 32134, 22 55 46813   Michal.Nawrocki@fuw.edu.pl
dr  Pacuski
Wojciech Michał 
adiunkt
22 55 32217, 22 55 32329   wojciech.pacuski@fuw.edu.pl
mgr  Pakuła
Krzysztof  
specjalista naukowo-techniczny
22 55 46861, 22 55 46803   Krzysztof.Pakula@fuw.edu.pl
mgr  Papierska
Joanna Marzena 
asystent naukowy
   
dr  Piętka
Barbara Julia 
adiunkt
   
dr  Przybytek
Jacek Janusz 
adiunkt
22 55 32372, 22 55 32122   Jacek.Przybytek@fuw.edu.pl
  Rosiak
Mirosław Józef 
majster
   
dr  Słupiński
Tomasz  
adiunkt
22 55 32217, 22 55 46864   tomslu@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Stępniewski
Roman Stefan 
profesor zwyczajny
22 55 32166, 22 55 32166   Roman.Stepniewski@fuw.edu.pl
dr  Suffczyński
Jan  
adiunkt naukowy
22 55 32212   jass@fuw.edu.pl
dr  Szczytko
Jacek  
adiunkt
22 55 32387   Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl
mgr  Tarkowski
Tomasz  
samodzielny referent inż.-techn.
   
dr  Trautman
Paweł Marek 
starszy wykładowca (dr)
22 55 32147   trautman@fuw.edu.pl
dr  Trautman
Paweł Marek 
starszy specjalista naukowo-techniczny
   
prof. dr hab.  Twardowski
Andrzej Janusz 
profesor zwyczajny
22 55 32174   Andrzej.Twardowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Wasik
Dariusz Marek 
profesor nadzwyczajny
22 55 32102   Dariusz.Wasik@fuw.edu.pl
dr hab.  Witowski
Andrzej Marian 
adiunkt (hab.)
22 55 32136, 22 55 32331   Andrzej.Witowski@fuw.edu.pl
dr  Wołoś
Agnieszka  
adiunkt naukowy
   
dr hab.  Wysmołek
Andrzej Stefan 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 32121   Andrzej.Wysmolek@fuw.edu.pl
mgr  Yavorskiy
Dmitriy  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   

Zakład Optyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Fita
Piotr Marcin 
adiunkt
22 55 32330   piotr.fita@fuw.edu.pl
dr hab.  Grochola
Anna Małgorzata 
adiunkt (hab.)
22 55 32249   Anna.Grochola@fuw.edu.pl
mgr inż.  Grochowski
Janusz  
starszy specjalista w zawodzie
   
mgr  Jasińska
Elżbieta  
specjalista
   
mgr  Kardaś
Tomasz Michał 
asystent naukowy
22 55 32 120, 22 55 32 111    
dr  Kaźmierczak
Andrzej Wojciech 
adiunkt naukowy
   
dr  Knyziak
Adrian Bożydar 
adiunkt naukowy
   
prof. dr hab.  Kowalczyk
Paweł  
profesor zwyczajny
22 55 32249   Pawel.Kowalczyk@fuw.edu.pl
mgr  Nejbauer
Michał  
asystent naukowy
22 55 32 120, 22 55 32 111    
dr inż.  Pastorczak
Marcin Mikołaj 
adiunkt naukowy
   
dr inż.  Piasecki
Marcin  
starszy specjalista naukowo-techniczny
   
mgr  Przychodzeń
Halina Leokadia 
specjalista
22 55 32255   Halina.Przychodzen@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Radzewicz
Czesław  
profesor zwyczajny
22 55 32243, 22 625 47 38   Czeslaw.Radzewicz@fuw.edu.pl
dr  Rangełowa-Jankowska
Simeonika  
adiunkt naukowy
   
  Rogoziński
Janusz Leszek 
starszy mistrz
22 55 32252, 22 55 32343   Janusz.Rogozinski@fuw.edu.pl
dr  Rusakov
Konstantin  
adiunkt naukowy
   
dr  Samojłowicz
Cezary  
specjalista
   
mgr  Skibiński
Piotr Paweł 
starszy specjalista w zawodzie
   
prof. dr hab.  Stacewicz
Tadeusz Edward 
profesor nadzwyczajny
22 55 32297   Tadeusz.Stacewicz@fuw.edu.pl
dr hab.  Stepanenko
Yuriy  
adiunkt naukowy (hab.)
  yuriy.stepanenko@fuw.edu.pl
  Trzaskowski
Marek  
starszy mistrz
   
dr  Wasilewski
Wojciech  
adiunkt
22 55 32120, 22 55 32111   Wojciech.Wasilewski@fuw.edu.pl
dr hab.  Wasylczyk
Piotr Jan 
adiunkt (hab.)
22 55 32330   pwasylcz@fuw.edu.pl
dr  Wnuk
Paweł Tadeusz 
adiunkt naukowy
   

Zakład Dydaktyki Fizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Chojnacki
Jan Sylwester 
starszy mistrz
   
dr  Elbanowska-Ciemuchowska
Stefania  
starszy wykładowca (dr)
22 55 33213, 22 55 33215   stefania.elbanowska@fuw.edu.pl
dr  Kaczorowska
Anna Donata 
starszy wykładowca (dr)
22 55 33213, 22 55 33215   Anna.Kaczorowska@fuw.edu.pl
dr  Karpierz
Krzysztof  
starszy wykładowca (dr)
22 55 32145, 22 55 32192, 22 55 32163   Krzysztof.Karpierz@fuw.edu.pl
mgr  Majchrzak
Halina  
specjalista
22 55 33215   Halina.Majchrzak@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Majhofer
Andrzej Krzysztof 
profesor nadzwyczajny
   
dr  Nieżurawski
Piotr  
adiunkt
  pniez@fuw.edu.pl

Zakład Fizyki Biomedycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Brzozowska
Beata  
adiunkt
   
  Duczymińska
Maria Krystyna 
samodzielny referent
22 55 32144   Maria.Duczyminska@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Durka
Piotr Jerzy 
profesor nadzwyczajny
22 55 32126   durka@fuw.edu.pl
mgr  Duszyk
Anna Ewa 
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
dr  Gubiec
Tomasz  
adiunkt
   
dr hab.  Kamiński
Maciej Jan 
adiunkt (hab.)
22 55 32126   Maciek.Kaminski@fuw.edu.pl
dr  Kuś
Rafał Piotr 
adiunkt
22 55 32322   rafal.kus@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Kutner
Ryszard  
profesor nadzwyczajny
22 55 33223, 22 55 31335, 600 290 591   Ryszard.Kutner@fuw.edu.pl
inż.  Suda
Andrzej  
specjalista w zawodzie
22 55 32157   Andrzej.Suda@fuw.edu.pl
dr hab.  Suffczyński
Piotr  
adiunkt (hab.)
22 55 32126   Piotr.Suffczynski@fuw.edu.pl
dr hab.  Żygierewicz
Jarosław  
adiunkt (hab.)
22 55 32126   Jaroslaw.Zygierewicz@fuw.edu.pl

Pracownia Fizyczna I

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Nowak
Teresa  
starszy mistrz
22 55 46817, 22 823 52 82   Teresa.Nowak@fuw.edu.pl

Pracownia Fizyczna II

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Kopik
Sylwester  
specjalista inż.-tech.
   
  Okrasa
Ryszard Jerzy 
starszy mistrz
22 55 46821   rokrasa@mimuw.edu.pl
  Perzanowska
Marta  
referent
   

Pracownia Pokazów Wykładowych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Dzienisiuk
Urszula  
starszy referent inż.-tech.
   
mgr inż.  Godlewski
Michał  
specjalista w zawodzie
22 55 33219   mgod@zfja-gate.fuw.edu.pl
inż.  Kołakowski
Maciej  
starszy referent inż.-tech.
   
dr  Purgał
Renata Zofia 
specjalista inż.-tech.
22 55 33219   Renata.Purgal@fuw.edu.pl
  Romanowicz
Mieczysław Marek 
starszy mistrz
22 55 32199, 22 55 32215    

Pracownia Elektroniczna

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Grodzki
Andrzej  
starszy mistrz
22 55 46840   Andrzej.Grodzki@fuw.edu.pl
  Suda
Grażyna Anna 
starszy mistrz
22 55 46839    

Warsztaty Mechaniczne

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Kubiaszczyk
Andrzej  
starszy mistrz
22 55 32814    
inż.  Mirecki
Zbigniew Jan 
starszy specjalista w zawodzie
22 55 46814, 22 55 46835   aramis@fuw.edu.pl

Zakład Struktury Materii Skondensowanej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Muklanowicz
Adam Tadeusz 
starszy mistrz
22 55 32181, 22 55 32189    
prof. dr hab.  Przeniosło
Radosław Marek 
profesor nadzwyczajny
22 55 32189   Radek.Przenioslo@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Sosnowska
Izabela Maria 
profesor zwyczajny naukowy
   
dr  Szymański
Maciej Antoni 
starszy wykładowca (dr)
22 55 32197   Maciej.Szymanski@fuw.edu.pl
dr  Wardecki
Dariusz Wojciech 
adiunkt
   

Zakład Fizyki Jądrowej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Grodner
Ernest Sebastian 
adiunkt
22 55 32114   egrodner@npdaxp.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Janas
Zenon Czesław 
profesor nadzwyczajny
22 55 46 842, 22 823 18 96   janas@mimuw.edu.pl
dr hab.  Karny
Marek  
adiunkt (hab.)
22 55 46829   karny@mimuw.edu.pl
prof. dr hab.  Kicińska-Habior
Marta Krystyna 
profesor nadzwyczajny
22 55 20 354,
fax: 22 55 24 021
 
marta@fuw.edu.pl
dr  Kirejczyk
Marek Krzysztof 
specjalista naukowo-techniczny
   
dr  Korgul
Agnieszka Barbara 
adiunkt
22 55 46842   korgul@fuw.edu.pl
mgr  Kowalczyk
Michał  
specjalista naukowo-techniczny
22 55 32337   Michal.Kowalczyk@fuw.edu.pl
dr hab.  Kurpeta
Jan  
adiunkt (hab.)
22 55 46828   jkurpeta@mimuw.edu.pl
  Lewandowski
Sławomir  
starszy majster
22 55 46830   slewand@mimuw.edu.pl
mgr  Marcinkowska
Magdalena Dorota 
specjalista
22 55 32139   sekret@npdaxp.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Matulewicz
Tomasz Nikodem 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 139   Tomasz.Matulewicz@fuw.edu.pl
dr  Mazzocchi
Chiara  
adiunkt
   
dr  Miernik
Krzysztof Adam 
adiunkt
   
prof. dr hab.  Pfützner
Marek Lesław 
profesor nadzwyczajny
22 55 46 842   pfutzner@fuw.edu.pl
dr  Piasecki
Krzysztof  
adiunkt
22 55 32185   krzysztof.piasecki@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Płochocki
Andrzej Tadeusz 
profesor nadzwyczajny naukowy
   
prof. dr hab.  Rząca-Urban
Teresa  
profesor nadzwyczajny
22 55 32123, 22 55 32002   dziekfiz@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Siwek-Wilczyńska
Krystyna  
profesor nadzwyczajny naukowy
   
dr  Skwira-Chalot
Izabela  
adiunkt
22 55 32131   izabela.skwira@fuw.edu.pl
mgr  Szweryn
Beata Jadwiga 
starszy specjalista w zawodzie
22 55 46830   szweryn@mimuw.edu.pl
mgr  Tarasiuk
Jerzy  
specjalista w zawodzie
22 55 32196   Jerzy.Tarasiuk@fuw.edu.pl
dr  Turowiecki
Adam Marian 
adiunkt
22 55 32158   atr@zfja-gate.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Urban
Waldemar Jan 
profesor nadzwyczajny
22 55 46842   urban@fuw.edu.pl
dr  Wiśniewski
Krzysztof Władysław 
adiunkt
22 55 32185   krzysiek@npdaxp.fuw.edu.pl

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Drobotowska
Małgorzata  
samodzielny referent
22 55 32266   Malgorzata.Drobotowska@fuw.edu.pl

Instytut Fizyki Teoretycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Bednorz
Adam Mikołaj 
adiunkt (hab.)
22 55 32383   abednorz@fuw.edu.pl
dr  Enomoto
Seishi  
adiunkt naukowy
   
dr  Gruziel
Magdalena Marta 
specjalista w zawodzie
   
dr hab.  Jakubczyk
Paweł Marek 
adiunkt (hab.)
22 55 32319   pjak@fuw.edu.pl
mgr  Klimczewski
Paweł Marek 
starszy wykładowca
   
dr  Makuch
Karol  
specjalista naukowo-techniczny
   
mgr inż.  Pisarek
Jacek Norbert 
starszy specjalista
   
dr  Tańska
Lidia  
główny specjalista
   

Katedra Teorii Cząstek i Oddziaływań Elementarnych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Badziak
Marcin  
adiunkt
   
prof. dr hab.  Bartelski
Jan Andrzej 
profesor nadzwyczajny
22 55 32250   Jan.Bartelski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Grządkowski
Bohdan Tadeusz 
profesor nadzwyczajny
22 55 32259   Bohdan.Grzadkowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Lalak
Zygmunt Adam 
profesor zwyczajny
22 55 32335   Zygmunt.Lalak@fuw.edu.pl
dr  McGarrie
Moritz  
adiunkt naukowy
   
prof. dr hab.  Meissner
Krzysztof Antoni 
profesor nadzwyczajny
22 55 32367   Krzysztof.Meissner@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Olechowski
Marek  
profesor nadzwyczajny
22 55 32308   Marek.Olechowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Pawełczyk
Jacek Ludwik 
profesor nadzwyczajny
22 55 32259   Jacek.Pawelczyk@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Pokorski
Stefan  
profesor zwyczajny naukowy
   
dr hab.  Rosiek
Janusz Andrzej 
profesor nadzwyczajny UW
22 55 32311   Janusz.Rosiek@fuw.edu.pl
dr  Turzyński
Krzysztof Jan 
adiunkt
22 55 32300   turzyn@fuw.edu.pl

Katedra Teorii Oddziaływań Silnych i Elektrosłabych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Chankowski
Piotr Henryk 
profesor nadzwyczajny
22 55 32311   Piotr.Chankowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Głazek
Stanisław Dobiesław 
profesor nadzwyczajny
22 55 32304   Stanislaw.Glazek@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Kalinowski
Jan Henryk 
profesor zwyczajny
22 55 32261   Jan.Kalinowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Krawczyk
Maria Teresa 
profesor nadzwyczajny
22 55 32309   Maria.Krawczyk@fuw.edu.pl
dr hab.  Misiak
Mikołaj Krzysztof 
profesor nadzwyczajny UW
   
dr  Rolbiecki
Krzysztof Piotr 
adiunkt
   

Zakład Teorii Struktury Jąder Atomowych

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Dobaczewski
Jacek Jan 
profesor zwyczajny
22 55 32248   Jacek.Dobaczewski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Nazarewicz
Witold  
profesor nadzwyczajny
22 55 32248   Witold.Nazarewicz@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Satuła
Wojciech  
profesor zwyczajny
22 55 32301   Wojciech.Satula@fuw.edu.pl
dr  Szpak
Bartłomiej Tomasz 
adiunkt naukowy
   
dr  Tarpanov
Dimitar  
adiunkt naukowy
   
dr hab.  Werner
Tomasz Ralf 
adiunkt (hab.)
22 55 32301   Tomasz.Werner@fuw.edu.pl

Katedra Teorii Względności i Grawitacji

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Alesci
Emanuele  
adiunkt naukowy
   
prof. dr hab.  Demiański
Marek  
profesor zwyczajny naukowy
   
dr  Kamiński
Wojciech Jerzy 
adiunkt
   
mgr  Kucharski
Piotr Jan 
asystent naukowy
   
prof. dr hab.  Lewandowski
Jerzy Krzysztof 
profesor zwyczajny
22 55 32302   Jerzy.Lewandowski@fuw.edu.pl
dr  Manabe
Masahide  
adiunkt naukowy
   
dr  Okołów
Andrzej  
adiunkt
22 55 32295   Andrzej.Okolow@fuw.edu.pl
dr hab.  Sułkowski
Piotr  
adiunkt naukowy (hab.)
   
dr  Szereszewski
Adam  
adiunkt
22 55 32245   Adam.Szereszewski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Tafel
Jacek Andrzej 
profesor nadzwyczajny
22 55 32304   Jacek.Tafel@fuw.edu.pl

Katedra Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Banaszek
Konrad Kamil 
profesor nadzwyczajny
22 55 32306   Konrad.Banaszek@fuw.edu.pl
dr hab.  Cao Long
Van  
adiunkt naukowy (hab.)
   
dr  Chęcińska
Agata Anna 
adiunkt naukowy
   
dr  Chwedeńczuk
Jan Aleksander 
adiunkt
   
dr hab.  Demkowicz-Dobrzański
Rafał Robert 
adiunkt (hab.)
   
dr  Dragan
Andrzej  
adiunkt
22 55 32306   dragan@fuw.edu.pl
dr hab.  Idziaszek
Zbigniew Stanisław 
adiunkt naukowy (hab.)
22 55 32342   idziaszek@fuw.edu.pl
mgr  Jarzyna
Marcin  
asystent naukowy
   
prof. dr hab.  Kamiński
Jerzy Zdzisław 
profesor zwyczajny
22 55 32313   Jerzy.Kaminski@fuw.edu.pl
mgr  Kołodyński
Jan  
asystent naukowy
   
dr hab.  Krajewska
Katarzyna  
adiunkt (hab.)
22 55 32313   Katarzyna.Krajewska@fuw.edu.pl
dr  Krych
Michał  
adiunkt naukowy
   
mgr  Markiewicz
Marcin Marek 
asystent naukowy
   
prof. dr hab.  Pachucki
Krzysztof Michał 
profesor nadzwyczajny
22 55 32246   Krzysztof.Pachucki@fuw.edu.pl
dr  Shadman
Zahra  
adiunkt naukowy
   
prof. dr hab.  Trippenbach
Marek  
profesor zwyczajny
22 55 32123   Marek.Trippenbach@fuw.edu.pl
dr  Zwierz
Marcin  
adiunkt naukowy
   

Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Bardyszewski
Witold  
profesor zwyczajny
22 55 32314   Witold.Bardyszewski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Byczuk
Krzysztof Wojciech 
profesor nadzwyczajny
22 55 32256   Krzysztof.Byczuk@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Cichocki
Bogdan Jakub 
profesor zwyczajny
22 55 32312   Bogdan.Cichocki@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Dietl
Tomasz  
profesor zwyczajny
   
dr  Gonzalez Szwacki
Nevill Rafael 
adiunkt naukowy
   
dr  Kwiatkowski
Kamil  
adiunkt naukowy
   
prof. dr hab.  Majewski
Jacek Adam 
profesor nadzwyczajny
22 55 32244   Jacek.Majewski@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Napiórkowski
Marek Maria 
profesor zwyczajny
22 55 32 257   Marek.Napiorkowski@fuw.edu.pl
dr  Osselin
Florian Jean Michael 
adiunkt naukowy
   
mgr  Petrus
Karine  
asystent naukowy
   
prof. dr hab.  Piasecki
Jarosław Paweł 
profesor zwyczajny naukowy
   
dr hab.  Szymczak
Piotr Aleksander 
adiunkt (hab.)
22 55 32256, 22 55 32256   Piotr.Szymczak@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Tworzydło
Jakub  
profesor nadzwyczajny
22 55 32256   Jakub.Tworzydlo@fuw.edu.pl

Pracownia Fizyki Komputerowej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Klimczewski
Paweł Marek 
specjalista naukowo-techniczny
22 55 32316, 22 55 32191   Pawel.Klimczewski@fuw.edu.pl

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Dzięcielska
Monika Mirosława 
samodzielny referent
22 55 32291,
fax: 22 621 94 75
 
Monika.Dziecielska@fuw.edu.pl
  Mazur
Olga Irena 
specjalista
22 55 32277, 22 628 33 96   Olga.Mazur@fuw.edu.pl

Instytut Geofizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Dudek
Krzysztof Stanisław 
główny specjalista
   
  Kniaź
Tomasz  
starszy technik
22 55 46853   tkniaz@igf.fuw.edu.pl
dr  Stefaniuk
Tomasz  
specjalista naukowo-techniczny
   
  Zieliński
Michał  
referent techniczny
   

Zakład Fizyki Atmosfery

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Arabas
Sylwester Jakub 
adiunkt naukowy
   
dr hab.  Bajer
Konrad  
adiunkt (hab.)
22 55 46852   kbajer@fuw.edu.pl
mgr  Górska
Anna  
samodzielny referent inż.-techn.
   
dr  Jarecka
Dorota  
adiunkt naukowy
   
mgr  Karpińska
Katarzyna  
samodzielny referent inż.-techn.
   
dr inż.  Kumala
Wojciech Aleksander 
specjalista naukowo-techniczny
22 55 46837   kumala@igf.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Malinowski
Szymon Piotr 
profesor nadzwyczajny
22 55 46860   malina@fuw.edu.pl
dr hab.  Markowicz
Krzysztof Mirosław 
adiunkt (hab.)
22 55 46836   kmark@igf.fuw.edu.pl
mgr  Nurek-Malinowska
Małgorzata  
specjalista w zawodzie
22 55 46810, 22 55 46807   mnurek@igf.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Pawłowska
Hanna  
profesor nadzwyczajny
22 55 46806   Hanna.Pawlowska@igf.fuw.edu.pl
dr  Stachlewska
Iwona Sylwia 
adiunkt
22 55 46859   Iwona.Stachlewska@igf.fuw.edu.pl
  Walasek
Daniel  
referent techniczny
   

Zakład Fizyki Litosfery

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Czechowski
Leszek Leonard 
adiunkt (hab.)
22 55 46850   lczech@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Grad
Marek Andrzej 
profesor zwyczajny
22 55 46826   mgrad@mimuw.edu.pl
dr hab.  Kossacki
Konrad Jan 
adiunkt (hab.)
22 55 46834   kjkossac@fuw.edu.pl
mgr  Polkowski
Marcin  
samodzielny referent inż.-techn.
   
dr  Wilde-Piórko
Monika Agnieszka 
adiunkt
22 55 46 851   mwilde@igf.fuw.edu.pl

Zakład Optyki Informacyjnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Ambroziak
Anna Maria 
adiunkt
  amambroziak@igf.fuw.edu.pl
dr hab.  Buczyński
Ryszard Robert 
adiunkt (hab.)
22 55 46857   rbuczyns@igf.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Chałasińska-Macukow
Katarzyna Józefa 
profesor zwyczajny
22 55 46825   kmacukow@mimuw.edu.pl
dr hab.  Kasztelanic
Rafał Andrzej 
adiunkt (hab.)
22 55 46885   kasztel@mimuw.edu.pl
dr hab.  Kotyński
Rafał Zdzisław 
adiunkt (hab.)
22 55 46888   rafalk@fuw.edu.pl
dr hab.  Kowalczyk-Hernandez
Marek Lech 
docent
22 55 46841, 22 823 98 25, 22 849 84 48, 601 062 192   mkowalcz@mimuw.edu.pl
dr  Pniewski
Jacek Dariusz 
adiunkt
22 55 46824   jpniewski@igf.fuw.edu.pl
mgr  Sokołowski
Maciej Roman 
specjalista w zawodzie
  maciej.sokolowski@igf.fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Szoplik
Tomasz Jan 
profesor zwyczajny
22 55 46822, 22 823 98 25   tszoplik@mimuw.edu.pl
dr  Wróbel
Piotr  
adiunkt naukowy
   

Sekretariat Instytutu Geofizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Dyl
Katarzyna  
specjalista
22 55 46 827   kdyl@igf.fuw.edu.pl

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Bulik
Tomasz Wojciech 
profesor nadzwyczajny
22 55 30507 do 509, wew. 114   tb@astrouw.edu.pl
  Dawicka
Zofia  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Dawicka
Zofia  
starszy pedel
22 55 30507, 22 55 30508, 22 55 30509    
  Grabowska
Danuta  
starszy portier
   
  Grabowska
Danuta  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
dr  Pilecki
Bogumił Ferdynand 
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
  Roguska
Agnieszka Bogusława 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Roguska
Agnieszka Bogusława 
starszy portier
   
mgr  Rynkiewicz
Alicja Elżbieta 
samodzielny referent inż.-techn.
   
mgr  Sitek
Monika  
samodzielny referent inż.-techn.
   
dr  Skowron
Jan  
adiunkt naukowy
   
dr  Skowron
Dorota Maria 
adiunkt naukowy
   
prof. dr hab.  Stępień
Kazimierz Szczepan 
profesor zwyczajny naukowy
22 55 30507 do 509, wew. 119, 22 629 53 46   kst@astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Szymański
Michał Krzysztof 
profesor nadzwyczajny
22 55 30507 do 509, wew. 123   msz@astrouw.edu.pl
  Topólska
Katarzyna  
starszy portier
22 55 30507, 22 55 30508, 22 55 30509    
  Topólska
Katarzyna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
dr  Ulaczyk
Krzysztof Piotr 
samodzielny pracownik inż.-tech.
   

Katedra Astrofizyki Obserwacyjnej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Kozłowski
Szymon  
adiunkt naukowy (hab.)
   
  Mróz
Przemysław Jan 
technik
   
dr  Pietrukowicz
Paweł  
adiunkt naukowy
   
prof. dr hab.  Pietrzyński
Grzegorz  
profesor nadzwyczajny
22 55 30507 do 509, wew. 125   pietrzyn@sirius.astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Pojmański
Grzegorz  
profesor nadzwyczajny
22 55 30507 do 509, wew. 110   gp@sirius.astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Soszyński
Igor  
profesor nadzwyczajny
22 55 30507 do 509, wew. 101   soszynsk@sirius.astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Udalski
Andrzej Jarosław 
profesor zwyczajny
22 55 30507 do 509, wew. 116   udalski@sirius.astrouw.edu.pl
dr hab.  Wyrzykowski
Łukasz  
adiunkt (hab.)
   

Zakład Astrofizyki Teoretycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr hab.  Belczyński
Krzysztof  
profesor nadzwyczajny UW
  kbelczyn@nmsu.edu
prof. dr hab.  Jaroszyński
Michał  
profesor zwyczajny
22 55 30507 do 509, wew. 124   mj@astrouw.edu.pl
dr  Kiraga
Marcin Mikołaj 
adiunkt
22 55 30507 do 509, wew. 125   kiraga@astrouw.edu.pl
prof. dr hab.  Madej
Jerzy Piotr 
profesor nadzwyczajny naukowy
22 55 30507 do 509, wew. 121   jm@sirius.astrouw.edu.pl

Zakład Astronomii Pozagalaktycznej

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
prof. dr hab.  Górski
Krzysztof Marian 
adiunkt (hab.)
   
dr  Kowalska-Leszczyńska
Izabela  
samodzielny pracownik inż.-tech.
   
mgr  Udalska
Joanna  
starszy specjalista
   

Pracownia Instrumentalno-Dydaktyczna w Ostrowiku

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Kruszewski
Kazimierz  
portier
22 789 79 66    
  Kruszewski
Kazimierz  
pracownik gospodarczy
   
mgr  Radziszewska
Irena  
samodzielny pracownik inż.-tech.
22 789 79 66    
  Rżysko
Jan  
starszy strażnik ochrony mienia
22 789 79 66    
  Rżysko
Jan  
robotnik gosp. zatrudniony przy pracy ciężkiej
   
  Szczęsna
Zofia Krystyna 
portier
22 789 79 66    
  Szczęsna
Zofia Krystyna 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   

Administracja Obserwatorium Astronomicznego

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Profecka
Anna  
kierownik sekcji
22 55 30507 do 509, wew. 120   profecka@sirius.astrouw.edu.pl

Katedra Metod Matematycznych Fizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  De Lucas Araujo
Javier  
adiunkt
22 55 32 324   Javier.de.Lucas@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Dereziński
Jan  
profesor nadzwyczajny
22 621 77 57, 22 55 32 202   Jan.Derezinski@fuw.edu.pl
dr hab.  Grabowska
Katarzyna  
adiunkt (hab.)
22 55 32 354, 22 621 77 57, 22 55 32 202   Katarzyna.Konieczna@fuw.edu.pl
dr hab.  Hajac
Piotr  
adiunkt (hab.)
22 622 45 08, 22 55 32 167   Piotr.Hajac@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Jezierski
Jacek  
profesor nadzwyczajny
22 55 32 355, 22 621 77 57, 22 55 32 202   Jacek.Jezierski@fuw.edu.pl
dr  Kasprzak
Paweł Łukasz 
adiunkt
22 55 32 363   Pawel.Kasprzak@fuw.edu.pl
dr  Kościelecki
Marcin Telesfor 
starszy wykładowca (dr)
22 55 32 324   Marcin.Koscielecki@fuw.edu.pl
  Kuncewicz
Aleksandra  
starszy referent
22 55 32202, 22 55 32167   kmmfsekr@fuw.edu.pl
dr  Nieszporski
Maciej Zenon 
adiunkt
22 55 32 338   maciejun@fuw.edu.pl
dr hab.  Pusz
Wiesław  
starszy wykładowca (dr)
22 621 77 57, 22 55 32 202   Wieslaw.Pusz@fuw.edu.pl
dr hab.  Sołtan
Piotr Mikołaj 
adiunkt (hab.)
22 55 32 353   Piotr.Soltan@fuw.edu.pl
dr  Suszek
Rafał Roman 
adiunkt
22 622 45 08, 22 55 32 167   suszek@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Urbański
Paweł Wojciech 
profesor nadzwyczajny
22 55 32 354, 22 621 77 57, 22 55 32 202   Pawel.Urbanski@fuw.edu.pl
dr hab.  Wojtkiewicz
Jerzy Jacek 
adiunkt (hab.)
22 622 45 08, 22 55 32 167   Jacek.Wojtkiewicz@fuw.edu.pl
prof. dr hab.  Woronowicz
Stanisław  
profesor zwyczajny naukowy
22 55 32 352, 22 621 77 57   stanislaw.woronowicz@fuw.edu.pl

Ośrodek Komputerowy Wydziału Fizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
dr  Budzyński
Robert Janusz 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 32110   Robert.Budzynski@fuw.edu.pl
dr  Gromisz
Marcin Mirosław 
administrator sieci komputerowej
22 55 32149   Marcin.Gromisz@fuw.edu.pl
mgr  Jankowski
Michał Jerzy 
starszy specjalista naukowo-techniczny
22 55 32149   Michal.Jankowski@fuw.edu.pl
  Kacprzak
Mariusz  
starszy mistrz
22 55 32149   Mariusz.Kacprzak@fuw.edu.pl
mgr inż.  Szadkowski
Krzysztof Jerzy 
specjalista w zawodzie
22 55 33 224, 22 55 32 110, 601 303 731   Krzysztof.Szadkowski@fuw.edu.pl
  Szymaszczyk
Krzysztof Bogdan 
specjalista w zawodzie
22 55 32 402   krzysztof.szymaszczyk@fuw.edu.pl

Biblioteka Wydziału Fizyki UW

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr  Grabowska
Małgorzata Elżbieta 
kustosz
22 55 32299   mgrab@fuw.edu.pl
  Grabowski
Radosław Krzysztof 
bibliotekarz
22 55 32299   rgrab@fuw.edu.pl
mgr  Łabuda
Lidia Lucyna 
kustosz
22 55 32299   llabuda@fuw.edu.pl
mgr  Sunderland
Bogusława Bernadeta 
kustosz
22 55 32276   Boguslawa.Sunderland@fuw.edu.pl
mgr  Urbaniak
Maria Zofia 
kustosz
22 55 32276, 22 629 48 37   Maria.Urbaniak@fuw.edu.pl

Administracja Wydziału Fizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Bławdziewicz-Gizińska
Agnieszka  
referent
22 55 32206,
fax: 22 55 32123
 
ablaw@fuw.edu.pl
mgr  Ciechańska
Agnieszka  
samodzielny referent
22 55 32 206   Agnieszka.Ciechanska@fuw.edu.pl
mgr inż.  Dąbrowski
Andrzej Marek 
kierownik obiektu
22 55 46802   Andrzej.Dabrowski@fuw.edu.pl
mgr  Dębska
Agata Beata 
starszy specjalista
   
mgr  Filiks
Małgorzata  
specjalista
22 55 32 412    
  Janusik
Katarzyna Alicja 
samodzielny referent
   
  Jarzyna
Oskar  
specjalista
   
mgr  Kaźmierczak
Ewa  
samodzielny referent
22 55 32397   ewazulewska@interia.pl
  Kuciak
Dorota Dominika 
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 32 175   kuciak@fuw.edu.pl
mgr  Lykhodyed
Antonina  
specjalista
22 55 32406   Antonina@fuw.edu.pl
  Łupińska
Małgorzata  
starszy specjalista
   
mgr inż.  Małecki
Stanisław  
kierownik działu
   
  Mazurek
Stanisław Robert 
starszy mistrz
22 55 32177   mazurek@fuw.edu.pl
mgr  Meissner
Agata Dorota 
specjalista
22 55 32392   agata.meissner@fuw.edu.pl
  Melon
Małgorzata  
specjalista
22 55 32130   m.melon@uw.edu.pl
  Milewska
Ewa Dorota 
samodzielny referent
22 55 32133, 22 625 28 38   ewa.milewska@fuw.edu.pl
mgr  Miszczak
Marta  
specjalista
22 55 32 411   marta.miszczak@fuw.edu.pl
  Nowak
Marzena  
samodzielny referent
   
  Nowosielska
Krystyna  
samodzielny referent
22 55 32132   krystyna.nowosielska@fuw.edu.pl
mgr inż.  Siedlecki
Jacek  
Dyrektor Administracyjny
22 55 32133   jacek.siedlecki@fuw.edu.pl
mgr  Sosińska
Iwona Elżbieta 
specjalista
   
mgr  Stachura
Joanna Pia 
starszy specjalista
   
  Szczygliński
Piotr Jacek 
referent inż.-tech.
22 55 32152    
mgr  Szczytko
Małgorzata Ewa 
specjalista
22 55 32176   malgorzata.szczytko@fuw.edu.pl
mgr  Trippenbach
Małgorzata Krystyna 
specjalista
   
mgr  Wiślicz-Iwańczyk
Luiza Katarzyna 
specjalista
22 55 32393   luiza.wislicz@fuw.edu.pl
  Woźniak
Wiesława Ewa 
specjalista
22 55 32159   Wieslawa.Wozniak@fuw.edu.pl
  Wójcik
Krystyna  
kierownik sekcji
22 55 32210   wojcik@fuw.edu.pl
mgr  Zduńczuk
Mateusz  
starszy specjalista
22 55 21569, 22 55 21569   mzdunczuk@samorzad.uw.edu.pl
  Zwoleńska-Nowak
Ewa  
samodzielny referent
   
inż.  Żurawska
Renata Ewa 
specjalista
22 55 32 407   Renata.Zurawska@fuw.edu.pl

Administracja Pasteura 7

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
mgr inż.  Abramczuk
Anna Monika 
starszy specjalista
22 55 32169   Anna.Abramczuk@fuw.edu.pl
mgr  Czajkowska
Beata  
starszy specjalista
22 55 32351   Beata.Czajkowska@fuw.edu.pl
mgr  Grabowska
Beata  
kierownik samodzielnej sekcji
22 55 32002, 22 55 32002   beata@fuw.edu.pl
mgr  Raźniak
Halina Jadwiga 
starszy specjalista
22 55 32156, 22 621 97 75   Halina.Razniak@fuw.edu.pl
  Walisiewicz
Ewa  
samodzielny referent
22 55 32155    

Obsługa Wydziału Fizyki

Tytuł: Nazwisko i imię: Stanowisko: Telefon służbowy: Adres e-mail:
  Badurek
Bogdan  
starszy pedel
22 55 33200    
  Badurek
Tomasz  
starszy portier
22 55 32000    
  Bądziul
Wojciech  
starszy portier
   
  Drabarek
Grażyna Wiesława 
starszy pedel
22 55 33200    
  Gąsior
Bożena Krystyna 
starszy portier
   
  Ginter
Ewa Katarzyna 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Jackowska
Małgorzata Ewa 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Kłodzińska
Maria Małgorzata 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 32361    
  Kłodziński
Roman Wiesław 
starszy pedel
   
  Konstanciak
Andrzej Adam 
starszy pedel
22 55 33200    
  Kotańska
Elżbieta  
starszy pedel
22 55 32361    
  Kubajek
Andrzej  
starszy portier
22 55 32000    
  Lis
Krystyna  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Łapot
Cecylia  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Majewski
Mariusz Stanisław 
starszy pedel
22 55 46879    
  Marzec
Barbara Antonina 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Młot
Jan  
starszy portier
22 55 46801, 22 55 46800    
  Rodak
Teresa  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
   
  Staniszewski
Marian  
konserwator
22 55 32152    
  Tokaj
Julianna Alicja 
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 32360    
  Turek
Andrzej  
starszy pedel
22 55 32000    
  Więch
Ewa  
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
22 55 32200    
  Wilk
Krzysztof  
starszy portier
   
  Wrona
Jan  
starszy pedel
22 55 32000    
© University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: +48 22 552 00 00
All rights reserved. Webmaster census workers.